Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

17-11-2015/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2015-2016

Σας επισημαίνουμε περιληπτικά τα υποχρεωτικά στάδια υποβολής προγραμμάτων:
Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Προγράμματος από τον/τους εκπαιδευτικό/ούς που πρόκειται να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα.
Συμπλήρωση Hλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματος στους συνδέσμους:

α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης http://goo.gl/forms/Jnx2UK3QI2

β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας http://goo.gl/forms/rvvOM5C4Mt

3. Κατάθεση του Εντύπου Υποβολής Προγράμματος στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας.

Λεπτομέρειες στο έγγραφο.

Κατεβάστε τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας.