Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Χριστούγεννα στα Αναγνωστικά 1920 - 1980

 Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

 

Αναγνωστικό 1929
Αναγνωστικό 1946
Αναγνωστικό 1950
Αναγνωστικό 1952
Αναγνωστικό 1956
Αναγνωστικό 1961
Αναγνωστικό 1965
Αναγνωστικό 1967
Αναγνωστικό 1972
Αναγνωστικό 1977

Χριστούγεννα

Χριστούγεννα
Ιστορία της Γέννησης
Χριστουγεννιάτικα Διαφημιστικά
Δραματάκια
Διασκευή - Μουσική Επιμέλεια:
Λούλα Χαραλάμπους
Αλφάβητο
Εικόνα της Γέννησης
Δημιουργίες
Παρουσιάσεις
Έθιμα (Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά - Φώτα)Επιμέλεια:
Δρ. Αναστασία Σάββα Γεωργιάδου
Παιχνίδια - Quiz
Άλλες Εργασίες
Συνταγές
Μελωδίες
Εικόνες - Φωτογραφίες
Συνδέσεις

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ


ΘΕΜΑ 1ο : «Πρόσθετο ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 172425/Δ2/17-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr) έχει αναρτηθεί πρόσθετο ενημερωτικό υλικό, για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθημάτων.


ΘΕΜΑ 2ο : «Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 173169/Δ2/18-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αποστέλλουμε οδηγίες, σχετικά με την αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών, για το σχολικό έτος 2016-2017.


ΘΕΜΑ 3ο : «Ψηφιακός Εξοπλισμός Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 166924/ΓΔ4/10-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχεδιάζει την προμήθεια ψηφιακού υλικού, για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή edulabs http://edulabs.minedu.gov.gr/ , σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 110039/Δ1/5/7/2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, με θέμα: «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή των αναγκών των σχολείων σε ψηφιακό εξοπλισμό, ώστε αυτά να ενταχθούν σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το φορέα χρηματοδότησης.

 ΘΕΜΑ 4ο : «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/13-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Από 01-01-2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015) με τις διατάξεις του οποίου καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.


ΘΕΜΑ 5ο : «Πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων στα γυμναστήρια αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 166281/Δ5/7-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Δ/νση Φυσικής Αγωγής υλοποιεί στα γυμναστήρια αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. ένα καινοτόμο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.