Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

  •  ΘΕΜΑ 1ο : «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»
  •  ΘΕΜΑ 2ο : «Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2016-17»
  •  ΘΕΜΑ 3ο : «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018»
  • ΘΕΜΑ 4ο : «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018»
  •  ΘΕΜΑ 5ο : «Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018»
 ΘΕΜΑ 1ο : «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 71858/Δ1/3-5-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε την εγκύκλιο για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων και τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, σχολικού έτους 2017-2018, σχετικά με τα κάτωθι:

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

 Σας κάνουμε γνωστές τις εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τις ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων και τον προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου προγράμματος για το σχολικό έτος 2017-2018.

Επισυναπτόμενα: