Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΘΕΜΑ 1ο : «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ 2ο : «Συντομογραφία Ελληνικού τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ξενόγλωσση απόδοση»

ΘΕΜΑ 3ο : «Βεβαιώσεις σπουδών αλλοδαπών μαθητών»

ΘΕΜΑ 4ο : «Ενημέρωση σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν στο πλαίσιο των Πράξεων «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία-ΑΠ1» (MIS 520592) και «ΟΛΟΗΜΕΡA ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΑΠ 6, 8, 9 (MIS 5000041)»

ΘΕΜΑ 5ο : «Παιδική παράσταση «Ο Σιμιγδαλένιος» του Εθνικού Θεάτρου»»ΘΕΜΑ 6ο : «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σέβομαι τη διαφορετικότητα- Respecting Diversity”, ένα πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας 2015-2016»

ΘΕΜΑ 7ο : «Διαγωνισμός «Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό» στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Σέβομαι τη διαφορετικότητα: Ένα πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας 2015-2016»

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση ενημερωτικών επισκέψεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης σχολικού έτους 2015-2016 για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας στην Περιφέρεια Αττικής»

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση επιμορφωτικού προγράμματος του Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ»»

ΘΕΜΑ 11ο : «Ενημέρωση υλοποίησης 13 βιωματικών σεμιναρίων και ημερίδας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο»

ΘΕΜΑ 12ο : «Συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση «Teachers 4 Europe 2015-2016»

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση εκπαιδευτικής δράσης»


  ΘΕΜΑ 1ο : «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.50/1169/149005/Δ1/23-9-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΠΘ.

Κοινοποιούμε το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά στη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

ΘΕΜΑ 2ο : «Συντομογραφία Ελληνικού τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ξενόγλωσση απόδοση»

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 153413/Α1/30-9-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) ΦΕΚ 2110/Β/2015

Ύστερα από το ΠΔ.70/15 (Α,114/22-09-15), το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ως συντομογραφία χρησιμοποιείται το αρκτικόλεξο YΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την ΑΠ. 150277/Α1/24-09-15 ΥΑ ( ΦΕΚ 2110/Β/2015).

ΘΕΜΑ 3ο : «Βεβαιώσεις σπουδών αλλοδαπών μαθητών»

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.36/12132/29-9-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπαίδευσης Αττικής

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Γ2/3875/22-6-2001 έγγραφο ΥΠΕΠΘ

γ) Οδηγίες για επισημειωματική πράξη

δ) Υπόδειγμα βεβαίωσης

Παρέχονται οδηγίες, για τη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων φοίτησης αλλοδαπών μαθητών, καθώς και την αλλαγή στοιχείων σε απολυτήριους τίτλους.


ΘΕΜΑ 4ο : «Ενημέρωση σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν στο πλαίσιο των Πράξεων «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία-ΑΠ1» (MIS 520592) και «ΟΛΟΗΜΕΡA ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΑΠ 6, 8, 9 (MIS 5000041)»

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 7846/2-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με συμπλήρωση ωραρίου των αναπληρωτών ΕΣΠΑ των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

ΘΕΜΑ 6ο : «Παιδική παράσταση «Ο Σιμιγδαλένιος» του Εθνικού Θεάτρου»»

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/1639/145844/Δ1/17-9-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει, για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016 την παραπάνω παιδική παράσταση, που αφορά σε σχολικές μονάδες.

ΘΕΜΑ 7ο : «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σέβομαι τη διαφορετικότητα- RespectingDiversity”, ένα πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας 2015-2016»

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ16/143683/Δ2/15-9-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος, κατά της ενδοσχολικής βίας.

ΘΕΜΑ 8ο: «Διαγωνισμός «Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό» στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Σέβομαι τη διαφορετικότητα: Ένα πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας 2015-2016»

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/143675/Δ2/15-9-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Γνωστοποιούμε την υλοποίηση του ψηφιακού διαγωνισμού «Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό/Saynotobullying», που αφορά μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση ενημερωτικών επισκέψεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ20.1/141084/Δ2/10-9-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με έγκριση επισκέψεων των μελών της ΜΚΟ «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ» στα σχολεία, για το σχολικό έτος 2015-2016»


ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης σχολικού έτους 2015-2016 για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας στην Περιφέρεια Αττικής»

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/149588/Δ2/24-9-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας πληροφορούμε για τα ανωτέρω προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές και θα υλοποιηθούν από ιατρούς και επισκέπτες υγείας.

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση επιμορφωτικού προγράμματος του Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ»»

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.15/1467/121925/Δ1 /30-7-2015 έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ

β) Ενημερωτικό σημείωμα

γ) Ενημερωτικό έγγραφο ΕΚΠΑ

δ) Πρόγραμμα

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση επιμορφωτικού προγράμματος, με τίτλο «Αντιμετώπιση οξέων παιδοαλλεργιολογικών, παιδοπνευμονολογικών και παιδονευρολογικών προβλημάτων στο χώρο του σχολείου», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη εξειδικευμένων γιατρών και κλινικών νοσηλευτών στον τομέα της Παιδοαλλεργιολογίας, Παιδοπνευμονολογίας και Παιδονευρολογίας.

ΘΕΜΑ 12ο : «Ενημέρωση υλοποίησης 13 βιωματικών σεμιναρίων και ημερίδας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο»

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.16/1877/154076/1-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Γνωστοποιούμε ότι το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα υλοποιήσει βιωματικά σεμινάρια, από αρχές Οκτωβρίου έως και τα τέλη Νοεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για την αγωγή υγείας σε θέματα διατροφής» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Παράλληλα, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στις 16 Οκτωβρίου 2015, στην Αθήνα.

ΕΜΑ 13ο : «Συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση «Teachers 4 Europe 2015-2016»

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/1518/152352/Δ1/29-9-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) Ενημερωτικό σημείωμα

σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.14/1518/ 121951/Δ1/30-07-2015 εγγράφου, σας υπενθυμίζουμε πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς, για συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση «Teachers 4 Europe 2015-2016».

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση εκπαιδευτικής δράσης»

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.13.1/151278/Δ2/28-9-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) Κατάλογος χώρων θέασης

Σας πληροφορούμε για την εκπαιδευτική δράση, με θέμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων - Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα», για το σχολικό έτος 2015-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου