Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

«Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017»

«Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017»
             δ) Πίνακες Α1, Α2

Αποστέλλουμε την ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, για το σχολικό έτος 2016-2017, προς ενημέρωση και δικές σας ενέργειες.
 
Διευκρίνιση για τις εγγραφές στα Ολοήμερα τμήματα Δημοτικού & Νηπιαγωγείου

Σας κοινοποιούμε το υπ αρίθμ' πρώτ' Φ.35/8623/2-6-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Διευθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Διευκρίνιση για τις εγγραφές στα Ολοήμερα τμήματα Δημοτικού & Νηπιαγωγείου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου