Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017

Κοινοποιούμε την υπ' αριθμ πρωτ. 139808/Δ1/31-08-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, σχετικά με τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017. Παρακαλούνται να λάβουν γνώση  όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου