Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΘΕΜΑ 3ο : «Διαδικασία προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016 »
        στ) Πίνακας Ι


Σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου