Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ημερολογιακή κατάσταση εκδρομών Βουλής
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΣΠΑ
 ΠΗΓΗ:http://www.dipechan.gr/

Τίτλος

Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Π.Ε. των ΚΠΕ

Πίνακας Εκπαιδευτικών και Τμημάτων

Πίνακας Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Κατάσταση Εφημεριών

Πρόσκληση σε Σχολικό Συμβούλιο

Πρακτικό Σχολικού Συμβουλίου


Κλείσιμο Βιβλίου Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου

Θεώρηση Βιβλίου Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου

Θεώρηση Βιβλίου Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου

Κλείσιμο Βιβλίου Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου

Θεώρηση Βιβλίου Πιστοποιητικών Σπουδής

Κλείσιμο Βιβλίου Πιστοποιητικών Σπουδής

Πίνακας Φοίτησης Μαθητών

Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή

Κλείσιμο Ημερολόγιου Σχολικής Ζωής

Θεώρηση Ημερολόγιου Σχολικής Ζωής

Θεώρηση Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

Κλείσιμο Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

Πίνακας Ξένης Γλώσσας

Πίνακας Αγοράς Ξενόγλωσσων Βιβλίων

Πρωτόκολλο Παραλαβής Ξενόγλωσσων Βιβλίων

Συγκεντρωτικός Πίνακας Ωρομισθίων Ξένης Γλώσσας

Πίνακας Εξοπλιστικών Ειδών Δημοτικών Σχολείων

Πίνακας Εξοπλιστικών Ειδών Νηπιαγωγείου

Έντυπο Αιτούμενου Εξοπλισμού

Διαβιβαστικό Πρακτικού Ίδρυσης Τάξης Υποδοχής

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Καθαρίστριας

Έγγραφο σε Διεύθυνση ή Γραφείο για Αναζήτηση Μαθητή

Έγγραφο σε Δήμο ή Αστυνομία για Αναζήτηση Μαθητή

Διαβιβαστικό Δικαιολογητικών για Πρόσληψη Σχολικού Τροχονόμου

Πρακτικό Επιτροπής Πρόσληψης Σχολικού Τροχονόμου

Προκήρυξη για Σχολικό Τροχονόμο

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 12θέσιου

Έντυπο Ωρολόγιου Προγράμματος

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 11θέσιου

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 10θέσιου

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 9θέσιου

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 8θέσιου

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 7θέσιου

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 6θέσιου

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 5θέσιου

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 4θέσιου

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 3θέσιου

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 2θέσιου

Σχέδιο Ωρολόγιου Προγράμματος 1θέσιου

Έντυπο Προγράμματος Τάξης

Διαβίβαση Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών Ολοήμερου Σχολείου

Πίνακας Διδακτικών Αντικειμένων Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Διαβίβαση Αίτηση Υπεύθυνου Ολοήμερου

Κατάσταση Μαθητών Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Κατάσταση Νηπίων Ολοήμερου στα Νηπιαγωγεία

Πίνακας Στοιχείων Μαθητικού Δυναμικού Ολοήμερου

Θεώρηση Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας

Κλείσιμο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας

Υπόδειγμα Βιβλίου Καταγραφής Συμβάντων Εργαστηρίου Πληροφορικής

Υπόδειγμα Πλάνου Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής

Αίτηση για Σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Σχολικής Μονάδας

Αίτηση Σχολικής Μονάδας για Μετατροπή Δικτύου από ISDN σε ADSL

Διαβιβαστικό Διδακτικής Επίσκεψης Νηπιαγωγείου

Διαβιβαστικό Εκδρομής

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εκδρομής

Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής Σχολείου

Συμμετοχή Εκπαιδευτικών σε Απεργία

Βεβαίωση Ανάληψης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού

Έντυπο Τρίμηνου Προγραμματισμού

Κατάσταση Τμήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ομαδική Κατάσταση Συμμετοχής Δημοτικών Σχολείων σε Αθλητικούς Αγώνες

Γενικό Διαβιβαστικό

Κατάσταση Μαθητών που Αποφοίτησαν

Πιστοποιητικό Εξωσχολικής Χρήσης

Καταστατικό Σχολικού Συνεταιρισμού

Πράξη Διευθυντή Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Βιβλίων

Βεβαίωση Παρουσίας Γονέα σε Σχολείο για Παρακολούθηση Επίδοσης Παιδιού

Αποδεικτικό Παραλαβής Δικαιολογητικών

Διαβίβαση Καταστάσεων Υπερωριών

Διαβιβαστικό Δικαιολογητικών Εγγραφής στο Γυμνάσιο

Ανακοίνωση Εγγραφής Νηπίων στο Νηπιαγωγείο

Πίνακας Εγγραφέντων Μαθητών

Ανακοίνωση Εγγραφής Μαθητών στην Πρώτη Τάξη

Υπηρεσιακό Σημείωμα για Αποδοχή Μαθητή

Αποδεικτικό Μετεγγραφής Μαθητή

  ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ


ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ


 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣΠΡΟΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ


ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ

 


 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΑ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΝ. ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΝ. ΑΠΟ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

Υποκατηγορίες

Αναζήτηση Μαθητή
Απεργία
Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής
Διάφορα
Εγγραφή/Μετεγγραφή Μαθητών και Νηπίων
Εκδρομές
Εξοπλισμός
Εργαστήριο Πληροφορικής και Υποδομή Δικτύου
Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής
Καθαρίστριες
Καινοτόμες Δραστηριότητες
Καταστάσεις/Πίνακες Εκπαιδευτικών
Ξένες Γλώσσες
Ολοήμερο Σχολείο
Παράδοση-Παραλαβή
Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας
Σχολικό Συμβούλιο
Σχολικός Τροχονόμος
Σύλλογος Διδασκόντων
Τάξεις Υποδοχής
Φοίτηση/Προαγωγή Μαθητών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου