Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

«Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

ΣΧΕΤ.: Το, με Α.Π: Φ1/143059/Δ2/14-09-2015, έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ.\\

Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα “Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας”, που αφορά τη φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ: Φ1/143059/Δ2/14-09-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου