Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

«Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών- Κλλιτεχνικών-Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016- 17»

 «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Γυμνασίων"

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 73755/Δ2/9-5-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2016-2017, οι γονείς ή κηδεμόνες, που επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους, έως και 31 Μαΐου 2016. Οι Διευθυντές των σχολείων παρακαλούνται να ενημερώσουν τους μαθητές της τελευταίας τάξης.

«Διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) Γέρακα Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2016-2017»

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 77000/Δ2/13-5-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη διαδικασία επιλογής μαθητών/τριών, για τα ανωτέρω Καλλιτεχνικά Γυμνάσια μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της προτίμησής τους, έως και 15 Ιουνίου 2016. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και να αναρτήσουν το σχετικό έγγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

«Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017»

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 74572/Θ2 /10-5-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες, για τη δυνατότητα και διαδικασία εγγραφής αποφοίτων μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και να αναρτήσουν το σχετικό έγγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου