Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

«Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 78554/Δ1/17-5-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) ΦΕΚ 1324/Β΄/11-5-2016

Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθμ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1324/11-5-2016 τ. Β΄).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου